Jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. GIODO sugeruje, że stosowanie...
Przeprowadzona przez GIODO kontrola działań związanych z uruchomieniem przez firmę Google Inc. usługi Street View...
Z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o prawie do bycia zapomnianym oraz o innych aspektach...
Przedsiębiorstwom o zasięgu międzynarodowym, które wdrożą europejskie normy ochrony danych osobowych, trzeba ułatwić przesyłanie danych...
Dbałości o ochronę prywatności i danych osobowych warto uczyć i dzieci, i dorosłych. Ważne, by...
Przedsiębiorca nie ma prawa uzależniać zawarcia umowy od wyrażenia przez nas zgody na wykorzystywanie danych...
Przedsiębiorstwo wodociągowe może pozyskiwać jedynie te nasze dane osobowe, które są niezbędne do sporządzenia i...
Zdaniem GIODO, przy realizacji spisu powszechnego GUS powinien zastosować wszelkie środki zmniejszające ryzyko nieautoryzowanego dostępu...
Osoby, które w związku z korzystaniem z gier komputerowych za pośrednictwem sieci, przekazują dostawcom usług swoje dane osobowe,...
Potrzebę ochrony swojej prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów głosujących w sondzie audycji „Za a nawet przeciw” w Radiowej...
Page 2 of 4 1 2 3 4