Ochrona Danych Osobowych

Jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. GIODO sugeruje, że stosowanie instrukcji bezpieczeństwa, a przede wszystkim wdrażanie zasad etycznych i świadomość nieuchronności kary to najskuteczniejsze metody ochrony danych osobowych.

W ten sposób dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skomentował sprawę finansowych nadużyć, do jakich doszło m.in. z powodu wycieku danych osobowych z jednego z urzędów skarbowych.

Opisywały ją obszernie media lokalne, informując, że jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. Najprawdopodobniej nie działała jednak sama. Kto jej w tym pomagał i jak mógł wyglądać cały proceder, badają policja i prokuratura.

Z prośbą o opinię w tej sprawie do GIODO zwróciła się redaktor Martyna Pietruszka z „Panoramy” TVP. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski - zaznaczając, że sprawę tę zna jedynie z przekazów medialnych - wskazał, iż w każdym systemie ochrony danych osobowych zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. To z powodu jego niewłaściwego sposobu postępowania może dojść do wycieku danych osobowych. Jednak zarówno w ustawie o ochronie danych osobowych, jak i w przepisach regulujących funkcjonowanie sektora finansowego i bankowego, znajdują się przepisy karne, które określają odpowiedzialność osób naruszających prawo. Stosowanie instrukcji bezpieczeństwa, a przede wszystkim wdrażanie zasad etycznych i karanie osób winnych naruszeń to, w ocenie GIODO, najskuteczniejsze metody ochrony danych osobowych.

Pytany o to, jak mają postąpić osoby, których dane wykorzystano do zaciągnięcia kredtów, GIODO powiedział: - W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem tajemnicy skarbowej czy bankowej, istnieją inne instytucje, które są odpowiedzialne w tej mierze i mają większe możliwości działania. Należą do nich m.in. UOKiK czy Komisja Nadzoru Finansowego. Jednak najlepszą drogą postępowania jest poinformowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organów ścigania. GIODO może pomóc w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, jednak gdy trzeba zabezpieczyć dowody mogące świadczyć o popełnieniu przestępstwa, to z pewnością do prowadzenia takich działań najlepiej przygotowana jest policja.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.