Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

t: 669 501 401 e: [email protected]

Wyślij emaila na [email protected] lub użyj formularza

Uwaga: ta zawartość wymaga obsługi języka JavaScript.

Twoje dane osobowe

Jako Kancelaria Favitor – Ochrona Danych Osobowych sp. z o.o. jesteśmy administratorem twoich danych osobowych (informacji podanych w kwestionariuszu, umowie itp.). Twoje dane będziemy wykorzystywać w celu podjęcia kroków do zawarcia i realizacji umowy związanej z ochroną danych osobowych.

Z prawnego punktu widzenia podstawą jest dla nas RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s. 1), a dokładnie jego art. 6 ust. 1:
• lit. c, czyli nasza umowa,
• lit. b czyli obowiązki prawne,
• lit. f czyli prawnie uzasadniony interes.

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, co do Twoich danych:
• poprosić nas o informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie je przetwarzamy.
• zwrócić się o kopię swoich danych osobowych,
• zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły),
• ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Spark je przetwarzał lub jeśli wycofasz zgodę),
• ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz by Spark wyłącznie je przechowywał w uzasadnionym przypadku),
• zażądać przekazania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to bezpośrednio.
• Jeśli uważasz, że naruszamy prawa zawsze możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane mogą trafić do odbiorców, czyli innych firm, podmiotów z którymi współpracujemy, np. firmy hostingowej, administratora systemów informatycznych, zewnętrznej księgowości.

Twoje dane będziemy przechowywać przez cały czas trwania naszej współpracy a po niej, zależnie od odpowiednich przepisów.

Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli podjąć kroki zmierzające do zawarcia oraz realizacji umowy.

Kancelaria Favitor – Ochrona Danych Osobowych Sp. z o.o., ul. Jasna 15, 2. piętro, 00-003 Warszawa KRS: 0000751922 REGON: 381501014 NIP: 5252765791