Jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. GIODO sugeruje, że stosowanie...
Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO...