Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co zrobić, gdy w sieci znajdziemy obraźliwe komentarze i do kogo zwrócić się...
Tworzenie profili osobowościowych na podstawie ogólno dostępnych danych jest dopuszczalne, ale muszą być przy tym...
Postęp cywilizacyjny powoduje, że przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych w sektorze gospodarczym trzeba znowelizować - czytamy...
Jednostki samorządu terytorialnego mają trudności z właściwą ochroną danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej - informuje...
Wszystkie szkoły, także katolickie, powinny znać zasady przetwarzania danych osobowych. Choć nie ma sygnałów świadczących...
Rozwój nowych technologii spowodował istotne zmiany w podejściu instytucji samorządowych do danych zawartych w rejestrach publicznych. Do...
Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zgodę na przetwarzanie...
W idealnym świecie najlepszą podstawą przetwarzania danych medycznych byłaby wyrażona dobrowolnie i w pełni świadomie zgoda pacjenta...
Przed wdrożeniem zabezpieczeń trzeba oszacować ryzyko. Zarówno bowiem pracownicy, jak i ich przełożeni mają zwyczaj zabierania...
Otrzymujemy od naszych Klientów wiele pytań "czy przetwarzanie danych osobowych na serwerach w USA jest...
Page 3 of 4 1 2 3 4