W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw...
Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji...
Potrzebę ochrony swojej prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów głosujących w sondzie audycji „Za a nawet przeciw” w Radiowej...