Kompleksowa ochrona danych osobowych

Specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony danych osobowych na które składa się znane wszystkim RODO oraz inne polskie i europejskie przepisy. Mamy zatem niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić Państwa przez trudny i czasochłonny proces dostosowania działalności do stosowania RODO.

Komunikacja

Kluczem do udanego audytu jest rozmowa i owocne relacje z Państwa zespołem. Na kolejnych etapach współpracy pozostajemy w stałym kontakcie, tak jakbyśmy pracowali w jednym biurze. Rozmawiamy na bieżąco, aby razem utrzymywać stan zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, chronić interesy Państwa organizacji oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Specjalizacja

Proponujemy i wdrażamy pragmatyczne rozwiązania w kolejności, która pozwala na obniżenie największych ryzyk prawnych, umownych, czy wizerunkowych.

Nasi klienci

Człowiek w centrum uwagi

Prezes Zarządu

Michał Faber

Zanim zapoznają się Państwo z naszą ofertą, już teraz być może pojawiła się myśl, dlaczego to właśnie Kancelaria Favitor miałaby zająć się wdrożeniem RODO w Państwa organizacji.

Spośród licznych podmiotów, które pojawiły się na rynku w związku z pojawieniem się RODO, wyróżniamy się tym, że specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony danych osobowych na które składa się znane wszystkim RODO oraz inne polskie i europejskie przepisy. Zgodnie z danymi dawnego GIODO w zeszłym roku funkcjonowało w Polsce ok. 800 ustaw i rozporządzeń odnoszących się do danych osobowych. Nasz zespół specjalizuje się w kompleksowym audytowaniu przedsiębiorców pod kątem weryfikacji spełnienia wymogów prawnych oraz doradztwem w ich wdrażaniu na wszystkich trzech płaszczyznach – prawnej, organizacyjnej oraz technicznej.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni prawnicy, wyspecjalizowani w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, w tym tech-prawnicy, czyli ludzie potrafiący połączyć wiedzę prawną z informatyczną, co jest warunkiem koniecznym do poprawnego przeprowadzenia audytu oraz wdrożenia RODO, jak również audytorzy ISO 27001, czyli normy regulującej przepływ informacji wewnątrz organizacji.

Mamy zatem niezbędną wiedzę i doświadczenie, żeby przeprowadzić Państwa przez trudny proces dostosowania działalności do stosowania RODO.