111111

Kompleksowa ochrona danych osobowych!

Audyt RODO » Szkolenie RODO » Wdrożenie RODO » Opieka IOD

Czekamy na Państwa wiadomość biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401

  • Specjalizacja: RODO

    Od 10 lat specjalizujemy się w realizacji projektów związanych z ochroną danych osobowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

  • Rozwiązujemy problemy

    Zawsze działamy w interesie Klienta. Szukamy rozwiązań, które spełniają wymogi przepisów prawa, a jednocześnie są optymalne z punktu widzenia biznesu zleceniodawcy.

  • Oszczędzamy czas

    Pomagamy naszym Klientom skupić się na głównym biznesie, kiedy my rozwiązujemy ich problemy i zapewnimy spokój ducha.


Audyt RODO »

Audyt polega na przeprowadzeniu rozpoznania stanu faktycznego związanego z danymi osobowymi. Jego efektem jest raport zawierający opis stanu faktycznego, w tym w zakresie zastosowanych środków ochrony organizacyjnej, technicznej, fizycznej i prawnej. Raport zawiera także listę ryzyk prawnych oraz zalecenia dostosowawcze.

Szkolenie z RODO »

Szkolenie pozwala uporządkować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Może zostać przeprowadzone w grupach dla poszczególnych działów firmy lub w wersji podstawowej lub zaawansowanej. Szkolenie towarzyszące audytowi pozwala zapoznać się uczestnikom z sytuacją w ich firmie.

Dostosowanie »

Dostosowanie musi być poprzedzone audytem. W ramach dostosowania doprowadzamy wspólnie z Klientem stan przetwarzania danych osobowych do wymogów przepisów w sposób optymalny z punktu widzenia interesów i efektywności biznesowej Klienta. Efektem jest zgodność z polskim prawem i gotowość na kontrolę GIODO.

Stała opieka »

Oferujemy profesjonalne usługi wsparcia ABI zatrudnionego przez Klienta lub pełnienia tej funkcji w modelu outsourcingu we wszystkich obszarach wymaganych przepisami. Dodatkowo służymy opiniami i ekspertyzami prawnymi przygotowanymi przez radców prawnych, a także reprezentacją w ramach postępowania administracyjnego.

Czekamy na Państwa wiadomość biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401