Szkolenie z ochrony danych osobowych

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń dla Państwa pracowników i kadry zarządzającej z zasad przetwarzania danych osobowych. Nawet najlepsze dokumenty nie zapewnią ochrony danych osobowych na wysokim poziomie, jeśli osoby, które przetwarzają te dane na co dzień nie będą świadome jak ważna jest ochrona danych osobowych, a także jak w praktyce powinny postępować, żeby chronić dane.

Oferowane przez nas szkolenie może obejmować, w szczególności:

 1. omówienie czym jest RODO i dlaczego wywołało takie poruszenie wśród przedsiębiorców w UE, ale także poza nią,
 2. wyjaśnienie czym są dane osobowe wraz z omówieniem przykładów danych osobowych.
 3. wyjaśnienie, kiedy pracownik przetwarza dane osobowe wraz z przykładami,
 4. omówienie jakie podstawy przetwarzania danych osobowych wyróżnia RODO i jak je stosować w praktyce,
 5. rozliczalność danych osobowych i elementy jej realizacji:
  • podejście oparte na ryzyku,
  • zasada minimalizacji danych,
  • privacy by default i privacy by design,
  • postępowanie z danymi w praktyce przedsiębiorstwa.
 6. obowiązki względem osób, których dane są przetwarzane (w tym ich prawa),
 7. obowiązki względem Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 8. wytyczne, kiedy jest konieczne zawarcie umowy powierzania danych osobowych i jakie elementy w niej znaleźć,
 9. omówienie pozostałych zasad przyjętych w Spółce w czasie wdrożenia.

Korzyści

Wyższa świadomość z zakresu ochrony danych osobowych

Nawet najdokładniejsza dokumentacja, czy zabezpieczenia informatyczne nie wystarczą, jeśli zespół przetwarzający dane osobowe nie będzie posiadał wiedzy i kontekstu niezbędnego do wypełniania wszelkich wymogów RODO i przepisów szczególnych.

Umiejętność sięgania do właściwych dokumentów

Jednym z efektów szkolenia będzie umiejętność sięgnięcia do właściwej procedury czy instrukcji w określonych przepisami sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Wiedza jakie i kiedy działania podejmować

Znajomość przepisów umożliwi podjęcie odpowiednich działań w określonych sytuacjach tego wymagających. 

Następne kroki

W takcie audytu chcielibyśmy dowiedzieć się, jak działa Państwa organizacja, a także zrozumieć, Państwa model biznesowy.

Wdrożymy RODO przygotowując dokumentację, procedury, umowy, zabezpieczenia. Zadbamy o kompletną i ciągłą ochronę w przyszłości.

Przejmiemy odpowiedzialną funkcję Inspektora Ochrony Danych. Albo wesprzemy osobę ją pełniącą.