Kontrola GIODO Jeśli otrzymaliście Państwo pustą wiadomość (pozornie) przesłaną przez GIODO z adresu [email protected] (literówka!) o tytule...
Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem - wskazuje GIODO...
30 CZERWCA 2015 R. TO TERMIN ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ABI, A NIE ZBIORÓW DANYCH. GIODO...
Administrator bezpieczeństwa informacji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. uruchomił system...
GIODO zwraca uwagę, że osoby, których dane osobowe dotyczą, nie mają prawa żądać przekazania im dokumentów,...
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego we współpracy z GIODO opracował „Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych...
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej informuje: Drogi Przedsiębiorco, Od dnia 1 lipca 2011...
Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami....
GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu...
Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla...
Page 1 of 41 2 3 4