W związku z powoływaniem się przez niektóre podmioty na posiadanie "certyfikatu GIODO" Biuro Generalnego Inspektora...
Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO...
Page 4 of 4 1 2 3 4