Ochrona Danych Osobowych
Polityka prywatności Google nie spełnia wymagań europejskiej dyrektywy o ochronie danych osobowych i musi zostać poprawiona – informuje GIODO. To wspólna opinia europejskich organów ochrony danych osobowych wydana po przeprowadzeniu specjalnego postępowania. Nowa, wprowadzona przez Google 1 marca 2012 r., polityka prywatności od początku bowiem budziła zastrzeżenia wszystkich unijnych rzeczników ochrony danych osobowych – członków Grupy Roboczej Art....
Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zasad planowanej reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępu prac nad nią, a także omówienia zmian, jakie w związku z tzw. ustawą deregulacyjną już wkrótce...
GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon. Korzystanie z systemów monitoringu rodzi coraz więcej pytań o prawny zakres ingerencji w prywatność osób fizycznych i o warunki, jakie systemy monitorujące powinny spełniać. Faktem jest, że różne podmioty stosują...
Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Pozostałe dane osobowe kluby mogą zbierać jedynie za zgodą kibiców i to wyrażoną świadomie i dobrowolnie. Tymczasem napływające do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi i inne sygnały świadczą o naruszeniach w tym zakresie, co było jedną z przyczyn podjęcia przez GIODO decyzji...
Jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. GIODO sugeruje, że stosowanie instrukcji bezpieczeństwa, a przede wszystkim wdrażanie zasad etycznych i świadomość nieuchronności kary to najskuteczniejsze metody ochrony danych osobowych. W ten sposób dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skomentował sprawę finansowych nadużyć, do jakich doszło m.in. z...
Page 5 of 10 1 3 4 5 6 7 10