Ochrona Danych Osobowych
Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz. U. z 21.12.12, poz. 1445). Pierwsze w roku 2013 seminarium Stowarzyszenia ABI odbyło się we wtorek, 19 lutego, a jego tematem były nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle ostatniej nowelizacji Prawa...
To ustawodawca, tworząc odpowiednie prawo, a następnie sąd, wydając wyrok, powinien decydować o podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych groźnego przestępcy. Taką opinię dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyraził w związku z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, by jednym ze sposobów zabezpieczających społeczeństwo przed potencjalnie niebezpiecznymi przestępcami wychodzącymi na wolność była publikacja ich danych osobowych i wizerunku...
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego we współpracy z GIODO opracował „Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów”. Dokument ten jest integralną częścią porozumienia o współpracy obu tych instytucji, które 16 listopada 2012 r. podpisali dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Co wiedzą o nas...
autor: Michał Faber, ABI/Audytor ODO, Audytor SZBI wg. ISO 27001 – Kancelaria Favitor sp. z o.o. Od jakiegoś czasu promuję odmienne, niż przyjęte od lat w doktrynie prawa, podejście do definicji danych osobowych – zresztą paradoksalnie zgodne z interpretacją dyrektywy 95/46/WE, praktyką interpretacyjną GIODO w indywidualnych sprawach, opinią Grupy Roboczej art. 29 i planowanym europejskim...
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej informuje: Drogi Przedsiębiorco, Od dnia 1 lipca 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do którego został przeniesiony z dotychczasowej ewidencji gminnej również twój wpis. W związku z tym przypominamy, że wszelkie czynności związane z...
Page 4 of 10 1 2 3 4 5 6 10