Ochrona Danych Osobowych
Przedsiębiorstwo wodociągowe może pozyskiwać jedynie te nasze dane osobowe, które są niezbędne do sporządzenia i realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie regulują szczegółowo zasad zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków, w tym nie precyzują zakresu danych osobowych, jakie powinny...
Zdaniem GIODO, przy realizacji spisu powszechnego GUS powinien zastosować wszelkie środki zmniejszające ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) między 13-15 kwietnia oraz 18-22 kwietnia 2011 r. przeprowadził w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) kontrolę dotyczącą zgodności przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r....
Osoby, które w związku z korzystaniem z gier komputerowych za pośrednictwem sieci, przekazują dostawcom usług swoje dane osobowe, robią to poniekąd na własne ryzyko. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku użytkowników Sony Playstation Network – czytamy w aktualnościach GIODO. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przypomniał o tym podczas wywiadu, jakiego udzielił redaktorowi Piotrowi Gnypowi...
Dla ochrony danych osobowych zawartych w SIO istotne jest m.in. właściwe określenie osób, które są upoważnione, by mieć do nich dostęp – informuje GIODO. Dla prawidłowego działania systemu informacji oświatowej (SIO) niezbędne jest gromadzenie danych osobowych. Jednak powinno mieć ono miejsce tylko do pewnego poziomu. Potem dane powinny być anonimizowane – uważa dr Wojciech Rafał Wiewiórowski,...
Potrzebę ochrony swojej prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów głosujących w sondzie audycji „Za a nawet przeciw” w Radiowej Trójce. Audycja poświęcona była problemowi handlu danymi osobowymi oraz bezprawnego ich wykorzystywania, zwłaszcza w celach marketingowych. Zarówno goście, jak i słuchacze programu podkreślali, że przetwarzanie danych osobowych bez naszej wiedzy i zgody ma przede wszystkim podłoże komercyjne. Wskazywali również na powszechną w wielu przedsiębiorstwach...
Page 7 of 10 1 5 6 7 8 9 10