Ochrona Danych Osobowych
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami zamkniętymi z ochrony danych osobowych – zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ogłaszamy nieustającą promocję dla małych i średnich firm usługowych posiadających jedno miejsce wykonywania działalności (siedzibę). Promocja polega na niższej o 50% cenie całodziennego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu i szkolenia się razem z...
Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO to rozwiązania wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy wejdą w życie 7 marca 2011 r. Przyznają one Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych m.in. takie uprawnienia jak: nakładanie grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys....
Page 10 of 10 1 8 9 10