W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw...
GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu...