Ochrona Danych Osobowych
Przeprowadzona przez GIODO kontrola działań związanych z uruchomieniem przez firmę Google Inc. usługi Street View w Polsce wykazała uchybienia. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ocenia je jako formalne i raczej drobne. Kontrola GIODO rozpoczęła się w maju i miała na celu ustalenie zgodności przetwarzania danych przy użyciu urządzeń i systemów...
Z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o prawie do bycia zapomnianym oraz o innych aspektach związanych z korzystaniem z portali społecznościowych rozmawiali: redaktor Krzysztof Grzesiowski i redaktor Wiesław Molak z PR Jedynki. W trakcie wywiadu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – GIODO stwierdził m.in., iż prawo do bycia zapomnianym to bardzo ciekawa idea, która zyskuje coraz...
Przedsiębiorstwom o zasięgu międzynarodowym, które wdrożą europejskie normy ochrony danych osobowych, trzeba ułatwić przesyłanie danych wewnątrz korporacji. Wiążące reguły korporacyjne (ang. Binding Corporate Rulet, BCR) przyjmowane przez korporacje i akceptowane przez organy ochrony danych, umożliwiają potraktowanie korporacji jako bezpiecznego obszaru przetwarzania, w którym dane osobowe chronione są na poziomie wymaganym przez Unię Europejską. Nad tym,...
Dbałości o ochronę prywatności i danych osobowych warto uczyć i dzieci, i dorosłych. Ważne, by robić to umiejętnie i w sposób ciekawy dla młodego odbiorcy. Wypracowaniu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacji w tym zakresie służył program pilotażowy dla szkół gimnazjalnych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i...
Przedsiębiorca nie ma prawa uzależniać zawarcia umowy od wyrażenia przez nas zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych. Takie prawo przysługuje nam zarówno wówczas, gdy zawieramy umowę w siedzibie przedsiębiorcy czy listownie, jak i za pośrednictwem Internetu. Gdy przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę przez Internet, nie umożliwia nam swobodnego wyrażenia zgody na przetwarzanie naszych danych...
Page 6 of 10 1 4 5 6 7 8 10