Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla...
Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO...