Ochrona Danych Osobowych

Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zasad planowanej reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępu prac nad nią, a także omówienia zmian, jakie w związku z tzw. ustawą deregulacyjną już wkrótce mogą nastąpić w polskich przepisach. Drugą jego część poświęcono wyjaśnieniu problemów związanych ze stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w praktyce.

Przedsiębiorców interesowało zarówno to, które dane osobowe należą do tzw. danych szczególnie chronionych, jak i to, jakie są zasady udostępnia przez podmioty prywatne danych osobowych organom publicznym. Pytania dotyczyły także przekazywania danych, zarówno pracowników, jak i klientów, do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które często uregulowane są w przepisach sektorowych.

Organizowane przez firmę Iron Mountain śniadania z GIODO to jedna z form współpracy Generalnego Inspektora ze światem biznesu. Pomysł ich organizowania zrodził się kilka lat temu i jest realizowany przez kolejnych Inspektorów, ciesząc się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, gdyż umożliwia bezpośredni kontakt z organem ds. ochrony danych osobowych. Z tego m.in. powodu sprawdza się od lat i na stałe wpisał się w kalendarz prac urzędu.

Zorganizowane 16 października 2012 r. w Warszawie śniadanie z GIODO było drugim tego typu spotkaniem w tym roku.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.