Ochrona Danych Osobowych

Administrator bezpieczeństwa informacji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Jego prowadzenie przez GIODO przewiduje art. 46c ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej. Rejestr ten zawiera informacje o powołanych przez administratorów danych i zarejestrowanych u Generalnego Inspektora administratorach bezpieczeństwa informacji (ABI).

Publiczny dostęp do ogólnopolskiego, jawnego rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji (Rejestru ABI) udostępniony został w ramach rozbudowy funkcjonującej od 2006 r. elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zwanej e-GIODO.

Platforma ta służy nie tylko do udostępniania informacji zawartych w prowadzonych przez GIODO ogólnopolskim jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i ogólnopolskim, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji, ale również do wspomagania operacji przesyłania drogą elektroniczna wniosków do GIODO o wpis lub aktualizację zawartych w nich informacji.

Uruchomiony 26 stycznia 2015 r. moduł systemu e-GIODO umożliwiający dostęp do Rejestru ABI jest jednym z pierwszych etapów prac nad tym rejestrem. Kolejnymi etapami jego rozbudowy będą funkcjonalności, które pozwolą przekazywać wnioski o wpis, aktualizację lub wykreślenie ABI drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

System e-GIODO umożliwiający publiczny dostęp do prowadzonych przez GIODO rejestru zbiorów danych osobowych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji dostępny jest pod adresem: http://egiodo.giodo.gov.pl.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.