Ochrona Danych Osobowych

Dla ochrony danych osobowych zawartych w SIO istotne jest m.in. właściwe określenie osób, które są upoważnione, by mieć do nich dostęp - informuje GIODO.

Dla prawidłowego działania systemu informacji oświatowej (SIO) niezbędne jest gromadzenie danych osobowych. Jednak powinno mieć ono miejsce tylko do pewnego poziomu. Potem dane powinny być anonimizowane – uważa dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Taką opinię wyraził w rozmowie z redaktor Bogną Mendroch z Telewizji POLSAT, która interesowała się kwestią zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w tym systemie.

Pytany, czy jest on bezpieczny, GIODO wyjaśniał, że na włamania i kradzieże narażona jest każda baza danych. – Z tego typu zagrożeniami bardzo trudni jest walczyć, ale ustawa o systemie informacji oświatowej jako akt prawny nie służy do tego celu – dowodził.

Dla zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej istotne jest zapewnienie, by dostęp do nich miały wyłącznie te osoby, które faktycznie powinny go mieć oraz by dane te nie były wykorzystywane w innych celach niż te, które zostały określone w ustawie o systemie informacji oświatowej. Na tym polega m.in. rola GIODO, który jest odpowiedzialny za właściwe przetwarzanie danych osobowych.

Zdaniem dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, ustawa o systemie informacji oświatowej gwarantuje właściwe zabezpieczenie gromadzonych w nim danych osobowych. Istotne jest jednak to, by zapewniał je także system informatyczny, który będzie stworzony na potrzeby obsługi tego systemu. Tym bardziej że SIO będzie jedną z największych baz danych.

- Pamiętajmy, że istnieje możliwość jego połączenia z systemem tworzonym obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - To – przy braku odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa i nieanonimizowaniu danych – mogłoby prowadzić do śledzenia każdej osoby od momentu rozpoczęcia nauki, czyli praktycznie od przedszkola, do jej zakończenia, a więc niemal przez całe życie, bo tyle obecnie trwa edukacja - dowodził. Jednak jego zdaniem, obecna ustawa o systemie informacji oświatowej w skuteczny sposób zabezpiecza przed tworzeniem tego typu profili osobowościowych.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.