Ochrona Danych Osobowych
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co zrobić, gdy w sieci znajdziemy obraźliwe komentarze i do kogo zwrócić się o pomoc – radził GIODO. Czy jesteśmy bezbronni, czy możemy walczyć o swoje prawa – to niektóre z pytań, jakie padły w wywiadzie z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który przeprowadził redaktor Piotr Wiernik, dla magazynu TVP „W labiryncie prawa”. – Gdy...
Tworzenie profili osobowościowych na podstawie ogólno dostępnych danych jest dopuszczalne, ale muszą być przy tym spełnione określone warunki. Przede wszystkim nie wolno naruszać podstawowych praw i wolności obywateli. Na te kwestie wskazał m.in. Komitet Ministrów Rady Europy w przyjętej 23 listopada 2010 r. rekomendacji w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili. Podkreślono w niej...
Postęp cywilizacyjny powoduje, że przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych w sektorze gospodarczym trzeba znowelizować – czytamy w aktualnościach GIODO. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w sektorze gospodarczym należą do jednych z trudniejszych zagadnień, które obecnie wymagają przedyskutowania także w kontekście zmian w prawie ochrony prywatności, które są planowane na najbliższe lata zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Przepisy regulujące te kwestie...
Jednostki samorządu terytorialnego mają trudności z właściwą ochroną danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej – informuje GIODO.   Jest to związane z tym, że każdy urzędnik samodzielnie musi podejmować decyzję o tym, jaki zakres informacji zalicza się do informacji publicznej, która powinna być przekazana każdemu, kto się o nią zwraca, a jakie informacje są objęte ochroną ze względu na ochronę...
Wszystkie szkoły, także katolickie, powinny znać zasady przetwarzania danych osobowych. Choć nie ma sygnałów świadczących o tym, by szkoły katolickie w sposób mniej staranny niż inne placówki oświatowe przetwarzały dane osobowe swoich uczniów lub ich rodziców czy opiekunów prawnych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), 16 marca 2011 r. spotkał się z dyrektorami tych...
Page 8 of 10 1 6 7 8 9 10