Ochrona Danych Osobowych
Rozwój nowych technologii spowodował istotne zmiany w podejściu instytucji samorządowych do danych zawartych w rejestrach publicznych. Do tej pory rejestry kojarzyły się z papierowymi księgami albo bazami danych, w których gromadzone były dokumenty, zawierające różnego rodzaju informacje, w tym dane osobowe. Tymczasem dzisiaj, kiedy rejestry prowadzone są w formie relacyjnych baz danych, tak naprawdę są one miejscem przechowywania bardzo różnych rodzajów...
Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać – informuje GIODO. Takie doprecyzowanie przepisów zostało wprowadzone na mocy obowiązującej od 7 marca 2011 r. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W jej art. 7 pkt 5 odnoszącym się do definicji zgody wprost zapisano bowiem, że „zgoda może być odwołana...
W idealnym świecie najlepszą podstawą przetwarzania danych medycznych byłaby wyrażona dobrowolnie i w pełni świadomie zgoda pacjenta – przekonuje GIODO. W przypadku przyjęcia innych rozwiązań, zasady przetwarzania danych medycznych powinny zostać szczegółowo uregulowane w ustawie, a nie w aktach prawnych niższej rangi. Tę swoją opinię dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przypomniał w czasie rozmowy z redaktor Ewą...
Przed wdrożeniem zabezpieczeń trzeba oszacować ryzyko. Zarówno bowiem pracownicy, jak i ich przełożeni mają zwyczaj zabierania pracy do domu, a to oznacza m.in. wynoszenie z własnej firmy dokumentów w teczce czy torbie albo informacji na laptopie, który może zostać zagubiony, zniszczony czy skradziony. Warto zatem wdrożyć takie mechanizmy, które zabezpieczą firmę przed ryzykiem utraty danych. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski,...
Otrzymujemy od naszych Klientów wiele pytań „czy przetwarzanie danych osobowych na serwerach w USA jest zgodne z polskimi przepisami”. Odpowiedzi należy szukać w polityce prywatności Państwa dostawcy np. hostingu. Jeśli zadeklarował posiadanie certyfikatu ‚Safe Harbor’ może to oznaczać, że spełnia europejskie normy w zakresie danych osobowych. Mimo wszystko zalecamy dokładną analizę regulaminów i warunków świadczenia...
Page 9 of 10 1 7 8 9 10