Ochrona Danych Osobowych
Przed wdrożeniem zabezpieczeń trzeba oszacować ryzyko. Zarówno bowiem pracownicy, jak i ich przełożeni mają zwyczaj zabierania pracy do domu, a to oznacza m.in. wynoszenie z własnej firmy dokumentów w teczce czy torbie albo informacji na laptopie, który może zostać zagubiony, zniszczony czy skradziony. Warto zatem wdrożyć takie mechanizmy, które zabezpieczą firmę przed ryzykiem utraty danych. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski,...
Otrzymujemy od naszych Klientów wiele pytań „czy przetwarzanie danych osobowych na serwerach w USA jest zgodne z polskimi przepisami”. Odpowiedzi należy szukać w polityce prywatności Państwa dostawcy np. hostingu. Jeśli zadeklarował posiadanie certyfikatu ‚Safe Harbor’ może to oznaczać, że spełnia europejskie normy w zakresie danych osobowych. Mimo wszystko zalecamy dokładną analizę regulaminów i warunków świadczenia...
W związku z powoływaniem się przez niektóre podmioty na posiadanie „certyfikatu GIODO” Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ani żaden inny podmiot, nie wydaje certyfikatów, których posiadanie jest warunkiem legalności przetwarzania danych. Zatem ewentualne certyfikaty wydane przez inne podmioty nie mają znaczenia z punktu widzenia dopuszczalności przetwarzania danych...
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami zamkniętymi z ochrony danych osobowych – zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ogłaszamy nieustającą promocję dla małych i średnich firm usługowych posiadających jedno miejsce wykonywania działalności (siedzibę). Promocja polega na niższej o 50% cenie całodziennego szkolenia. Zapraszamy do kontaktu i szkolenia się razem z...
Kary za utrudnianie kontroli i niewykonanie decyzji oraz obowiązek odpowiedzi na wystąpienia i wnioski GIODO to rozwiązania wprowadzone do ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy wejdą w życie 7 marca 2011 r. Przyznają one Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych m.in. takie uprawnienia jak: nakładanie grzywien, jako środka egzekucyjnego, w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys....
Page 9 of 9 1 7 8 9