Ochrona Danych Osobowych

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co zrobić, gdy w sieci znajdziemy obraźliwe komentarze i do kogo zwrócić się o pomoc - radził GIODO.

Czy jesteśmy bezbronni, czy możemy walczyć o swoje prawa - to niektóre z pytań, jakie padły w wywiadzie z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który przeprowadził redaktor Piotr Wiernik, dla magazynu TVP „W labiryncie prawa”.

- Gdy chcemy pozyskać dane osoby, która swoim zachowaniem w Internecie naruszyła nasze prawa, należy pamiętać o dwóch sytuacjach - mówił GIODO. - Otóż, na potrzeby postępowania karnego istnieje obowiązek udzielenia informacji o osobie, która dokonała obraźliwego wpisu na nasz temat. Zaś w postępowaniu cywilnym, należy wykazać interes prawny, tj. uwiarygodnić fakt, że potrzebne są dane osobowe autora wpisu. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to rozwiązania dotyczące postępowania karnego są tożsame, zaś co do postępowania cywilnego –  regulacje są zróżnicowane.

Przy czym w celu pozyskania danych osobowych, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do operatora telekomunikacyjnego bądź do dostawcy usługi internetowej, a jeśli to nie poskutkuje, można wystąpić z prośbą o pomoc do GIODO, który w uzasadnionych przypadach wyda decyzję administracyjną nakazującą udostępnienie danych osobowych autora wpisu.

- Najczęściej z prośbą o pomoc zwracają się do nas osoby, które uważają, że obraźliwe wpisy w Internecie naruszyły ich dobra osobiste - mówił GIODO.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.