Ochrona Danych Osobowych

Otrzymujemy od naszych Klientów wiele pytań "czy przetwarzanie danych osobowych na serwerach w USA jest zgodne z polskimi przepisami". Odpowiedzi należy szukać w polityce prywatności Państwa dostawcy np. hostingu. Jeśli zadeklarował posiadanie certyfikatu 'Safe Harbor' może to oznaczać, że spełnia europejskie normy w zakresie danych osobowych. Mimo wszystko zalecamy dokładną analizę regulaminów i warunków świadczenia usług (TOS).

Informacja GIODO na ten temat:
Uchwalona w dniu 24 października 1995 r. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych zakazuje, co do zasady, przekazywania danych osobowych do krajów niezapewniających odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Z uwagi na różnice pomiędzy prawodawstwem Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych państwo to nie może zostać uznane za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze, że sytuacja taka w znacznym stopniu hamuje wymianę gospodarczą pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wypracował w porozumieniu z Komisją Europejską program "Safe Harbour"; umożliwiający amerykańskim podmiotom gospodarczym sprostanie wymaganiom wskazanej na wstępie Dyrektywy. Uzyskanie certyfikatu programu "Safe Harbour"; przez uczestniczące w nim podmioty zapewnia, że gwarantują one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w Dyrektywie 95/46/WE.

Program "Safe Harbour"; został zatwierdzony przez Unię Europejską decyzją Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. (O.J. L 215, 25.08.2000 s. 0007 – 0047).

Więcej informacji o programie "Safe Harbour"; można znaleźć na stronie:http://www.export.gov/safeharbor.

W celu badania i rozpatrywania skarg na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidzianych programem "Safe Harbour"; powołany został specjalny Panel składający się z przedstawicieli różnych organów ochrony danych osobowych działających w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Panelu można znaleźć na stronie: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/secureida/safeharbor/home.

Skargi na naruszenie zasad ochrony danych osobowych określonych w programie "Safe Harbour"; można składać na odpowiednim formularzu.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.