Ochrona Danych Osobowych

Po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać - informuje GIODO.

Takie doprecyzowanie przepisów zostało wprowadzone na mocy obowiązującej od 7 marca 2011 r. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W jej art. 7 pkt 5 odnoszącym się do definicji zgody wprost zapisano bowiem, że „zgoda może być odwołana w każdym czasie”. O to, czy taka zmiana była konieczna, dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pytał redaktor Michał Kołtuniak z „Rzeczpospolitej”. Zdaniem GIODO, nie. - Z dotychczasowego brzmienia przepisów wynikało, że zgoda na przetwarzanie danych jest oświadczeniem woli. Oświadczeniem, które w każdej chwili może zostać odwołane – tłumaczył dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Jednak w praktyce funkcjonowania urzędu spotykaliśmy się z tym problemem, np. skargami osób, którym odmówiono realizacji takiego uprawnienia. W związku z tym znowelizowany przepis ma wyraźnie pokazywać, że nie ma tu żadnej niejasności. Ponadto każda osoba będzie mogła powołać się na konkretny przepis dający w sposób jednoznaczny możliwość realizacji uprawnienia w postaci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - stwierdził.

Wskazywał jednak, że przy odwoływaniu zgody trzeba zwrócić uwagę na dwie sytuacje, które mogą się zdarzyć. Z jednej strony, jeśli przedsiębiorca dysponuje danymi niezbędnymi do realizacji określonej umowy, która cały czas pozostaje w mocy, wówczas nie ma mowy o skutecznym cofnięciu zgody. - Najpierw należałoby poczekać na wygaśnięcie takiej umowy, np. związane z upływem czasu, lub w inny sposób doprowadzić do jej zakończenia - wyjaśniał. - Podobnie będzie z danymi, które są niezbędne przedsiębiorcy np. do rozliczenia jakiegoś kontraktu. Z drugiej strony, jeśli kiedyś zgodziliśmy się np. na wykorzystywanie naszych danych w celach marketingowych lub przekazywanie ich innym podmiotom, czyli w celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem umowy, to nawet przy wciąż trwającej umowie, mogliśmy z takiej zgody się wycofać - powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.