Ochrona Danych Osobowych

Postęp cywilizacyjny powoduje, że przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych w sektorze gospodarczym trzeba znowelizować - czytamy w aktualnościach GIODO.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w sektorze gospodarczym należą do jednych z trudniejszych zagadnień, które obecnie wymagają przedyskutowania także w kontekście zmian w prawie ochrony prywatności, które są planowane na najbliższe lata zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Przepisy regulujące te kwestie są bowiem przestarzałe, m.in. nie uwzględniają rozwoju technologicznego, który w znaczącym stopniu zmienił sposób przetwarzania danych osobowych.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił o tym w czasie wywiadu udzielonego redaktor Bożenie Falkowskiej z Informacyjnej Agencji Radiowej. Wskazywał w nim m.in. na to, że w obowiązujących obecnie przepisach nie ma mowy o tym, jak można pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przy zawieraniu umowy przez Internet. Sprawa zaś komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w grę wchodzi wykorzystywanie danych wrażliwych. Ustawa o ochronie danych osobowych stanowi bowiem, że ich przetwarzanie jest możliwe m.in. wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie. Zatem gdyby przedsiębiorca komunikujący się ze swoim klientem za pomocą środków elektronicznych, chciał uzyskać jego zgodę na wykorzystywanie jego danych szczególnie chronionych, musiałby prosić o jej dostarczenie na piśmie. Nie mogłaby być to zgoda wyrażona pisemnie, np. w formie e-maila, bo przepisy wprost stanowią, że zgoda ma być wyrażona na piśmie. To tylko jeden z przykładów anachronicznych przepisów.

- Teraz trzeba przygotować nowe rozwiązania, które oddałyby bogactwo rozwiązań mogących pojawić się przy komunikacji elektronicznej, ale jednocześnie nie doprowadziły do tego, by już samo wejście na stronę internetową danej instytucji powodowało wyrażenie zgody na wszystkie warunki, jakie są zawarte w umieszczonym gdzieś na tej stronie regulaminie - stwierdził dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Temu, jaki kształt powinny zyskać przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych w sektorze gospodarczym, poświęcona będzie konferencja naukowaPrywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym” organizowana 21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Jest ona kolejnym spotkaniem organizowanym w ramach zainicjowanej przez GIODO publicznej debaty na temat potrzeby zmiany przepisów prawa regulujących kwestię ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Tematem wystąpienia dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego będzie kwestia profilowania osób na podstawie ogólnodostępnych danych.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.