Ochrona Danych Osobowych

To ustawodawca, tworząc odpowiednie prawo, a następnie sąd, wydając wyrok, powinien decydować o podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych groźnego przestępcy.

Taką opinię dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wyraził w związku z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, by jednym ze sposobów zabezpieczających społeczeństwo przed potencjalnie niebezpiecznymi przestępcami wychodzącymi na wolność była publikacja ich danych osobowych i wizerunku w Internecie. Resort planuje w tym celu uruchomienie specjalnej strony internetowej, na której będą zamieszczane sentencje wyroków, dane osobowe i zdjęcia skazanych, wobec których sąd orzeknie karę dodatkową podania wyroku do wiadomości publicznej.

W opinii GIODO, który zastrzega, że nie zna szczegółów ministerialnej propozycji, dobrze, że rozpoczyna się dyskusja w tej sprawie, zwłaszcza co do tego, czy prawo może dopuszczać tego typu rozwiązanie. Jego wprowadzenie jest bowiem możliwe jedynie wtedy, gdy uznamy, że jest ono niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Jeżeli więc będą prawidłowe podstawy prawne do tego typu działania, a parlament uzna, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest konieczne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zaś decyzje w indywidualnych sprawach były podejmowane przez niezawisły sąd, to wdrożenie pomysłu resortu sprawiedliwości jest możliwe do zrealizowania – mówił GIODO w czasie wywiadu udzielonego redaktor Agnieszce Jasik z „Panoramy” TVP. – Natomiast gdyby decyzja o upublicznieniu danych osobowych groźnego przestępcy miała być podejmowana przez jakikolwiek inny organ niż niezawisły sąd, miałbym duże wątpliwości – dodał.

Podobną opinię GIODO wyraził podczas rozmowy z redaktorem Jakubem Janiszewskim, która 15 listopada 2012 r. odbyła się na antenie Radia TOK FM.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.