Kontrola GIODO Jeśli otrzymaliście Państwo pustą wiadomość (pozornie) przesłaną przez GIODO z adresu [email protected] (literówka!) o tytule...
Usługi zewnętrznego abi   24 czerwca 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się...
W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw...
Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem - wskazuje GIODO...
30 CZERWCA 2015 R. TO TERMIN ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ABI, A NIE ZBIORÓW DANYCH. GIODO...
Administrator bezpieczeństwa informacji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 stycznia 2015 r. uruchomił system...
GIODO zwraca uwagę, że osoby, których dane osobowe dotyczą, nie mają prawa żądać przekazania im dokumentów,...
Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji...
To ustawodawca, tworząc odpowiednie prawo, a następnie sąd, wydając wyrok, powinien decydować o podaniu do publicznej wiadomości...
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego we współpracy z GIODO opracował „Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych...
Page 1 of 41 2 3 4