111111

Zasady tworzenia profili osobowościowych wg. GIODO

Tworzenie profili osobowościowych na podstawie ogólno dostępnych danych jest dopuszczalne, ale muszą być przy tym spełnione określone warunki.

Przede wszystkim nie wolno naruszać podstawowych praw i wolności obywateli. Na te kwestie wskazał m.in. Komitet Ministrów Rady Europy w przyjętej 23 listopada 2010 r. rekomendacji w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili. Podkreślono w niej także, że każdy powinien znać zasady obowiązujące przy profilowaniu.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił o tym w czasie wywiadu udzielonego redaktorowi Adamowi Makoszowi z „Dziennika Gazety Prawnej”. Podkreślał w nim również, że zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych, zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych internautów powinno odbywać się w sposób rzetelny, zgodny z prawem, proporcjonalny i w określonym, uzasadnionym celu.

- Podczas zbierania danych osobowych w związku z tworzeniem profili, administrator powinien podać osobom, których dane dotyczą, informacje dotyczące wykorzystania ich danych w związku z tworzeniem profili. Internauta powinien znać również cele, dla których prowadzone jest profilowanie oraz tożsamość administratora zbioru danych umożliwiającą jego lokalizację. Musi także uzyskać informacje ma temat istnienia odpowiednich zabezpieczeń – wyjaśniał Wojciech Rafał Wiewiórowski. – Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z tworzeniem profili osób, które nie są w stanie samodzielnie wyrazić dobrowolnej i świadomej zgody powinno być z zasady zakazane. Dopuszczalne jest to jednak, gdy odbywa się to w uzasadnionym interesie osoby, której dane dotyczą, lub w interesie publicznym, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych - dodał.

źródło: GIODO

Opublikowano w BlogTagi , , , ,  |  Zostaw komentarz

Zostaw komentarz