111111

Archiwum dla słowa: ochrona danych osobowych

Większa ochrona danych osobowych pracowników

W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia określającą zasady, które wszystkie 47 krajów członkowskich powinny wdrożyć w swoim krajowym porządku prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych pracowników oraz… Zobacz więcej

Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego

Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz. U. z 21.12.12, poz. 1445). Pierwsze w roku 2013 seminarium Stowarzyszenia ABI odbyło się we wtorek, 19 lutego, a jego tematem były… Zobacz więcej

Potrzebę ochrony prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów

Potrzebę ochrony swojej prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów głosujących w sondzie audycji „Za a nawet przeciw” w Radiowej Trójce. Audycja poświęcona była problemowi handlu danymi osobowymi oraz bezprawnego ich wykorzystywania, zwłaszcza w celach marketingowych. Zarówno goście, jak i słuchacze programu podkreślali, że przetwarzanie danych osobowych bez naszej wiedzy i zgody ma… Zobacz więcej