111111

Archiwum dla słowa: monitoring

Większa ochrona danych osobowych pracowników

W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia określającą zasady, które wszystkie 47 krajów członkowskich powinny wdrożyć w swoim krajowym porządku prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych pracowników oraz… Zobacz więcej

GIODO, a monitoring wideo

GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon. Korzystanie z systemów monitoringu rodzi coraz więcej pytań o prawny zakres ingerencji w prywatność osób fizycznych i o warunki, jakie… Zobacz więcej