111111

Archiwum dla słowa: dane osobowe

Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego

Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz. U. z 21.12.12, poz. 1445). Pierwsze w roku 2013 seminarium Stowarzyszenia ABI odbyło się we wtorek, 19 lutego, a jego tematem były… Zobacz więcej

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze

Sprawozdanie z seminarium Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012 Potencjał chmury obliczeniowej, a także potrzebę unormowania tego modelu świadczenia usług informacyjnych, oficjalnie dostrzegła kilka tygodni temu Komisja Europejska ogłaszając… Zobacz więcej

Obowiązek meldunkowy znacznie dłużej niż zapowiadano

Wszystkie kluby poparły w Sejmie rządowy projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przesuwający zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r. Ruch Palikota jednak zgłosił poprawki dot. przywrócenia zapisów o elektronicznych dowodach osobistych. Projekt, opracowany przez MSW i przyjęty przez rząd… Zobacz więcej

Współczesna, szeroka definicja danych osobowych

autor: Michał Faber, ABI/Audytor ODO, Audytor SZBI wg. ISO 27001 – Kancelaria Favitor sp. z o.o. Od jakiegoś czasu promuję odmienne, niż przyjęte od lat w doktrynie prawa, podejście do definicji danych osobowych – zresztą paradoksalnie zgodne z interpretacją dyrektywy 95/46/WE, praktyką interpretacyjną GIODO w… Zobacz więcej

Kontrole GIODO klubów piłkarskich dotyczą przetwarzania danych kibiców

Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Pozostałe dane osobowe kluby mogą zbierać jedynie za zgodą kibiców i to wyrażoną świadomie i dobrowolnie. Tymczasem napływające do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi i inne sygnały świadczą o naruszeniach… Zobacz więcej

Dane osobowe, GIODO i Sony Playstation Network

Osoby, które w związku z korzystaniem z gier komputerowych za pośrednictwem sieci, przekazują dostawcom usług swoje dane osobowe, robią to poniekąd na własne ryzyko. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku użytkowników Sony Playstation Network – czytamy w aktualnościach GIODO. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych… Zobacz więcej

Dane osobowe, a system informacji oświatowej

Dla ochrony danych osobowych zawartych w SIO istotne jest m.in. właściwe określenie osób, które są upoważnione, by mieć do nich dostęp – informuje GIODO. Dla prawidłowego działania systemu informacji oświatowej (SIO) niezbędne jest gromadzenie danych osobowych. Jednak powinno mieć ono miejsce tylko do pewnego poziomu. Potem… Zobacz więcej

Można uzyskać dane autora obraźliwego wpisu informuje GIODO

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co zrobić, gdy w sieci znajdziemy obraźliwe komentarze i do kogo zwrócić się o pomoc – radził GIODO. Czy jesteśmy bezbronni, czy możemy walczyć o swoje prawa – to niektóre z pytań, jakie padły w wywiadzie z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który przeprowadził redaktor… Zobacz więcej

Wszystkie szkoły muszą chronić dane osobowe

Wszystkie szkoły, także katolickie, powinny znać zasady przetwarzania danych osobowych. Choć nie ma sygnałów świadczących o tym, by szkoły katolickie w sposób mniej staranny niż inne placówki oświatowe przetwarzały dane osobowe swoich uczniów lub ich rodziców czy opiekunów prawnych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych… Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych w rejestrach publicznych

Rozwój nowych technologii spowodował istotne zmiany w podejściu instytucji samorządowych do danych zawartych w rejestrach publicznych. Do tej pory rejestry kojarzyły się z papierowymi księgami albo bazami danych, w których gromadzone były dokumenty, zawierające różnego rodzaju informacje, w tym dane osobowe. Tymczasem dzisiaj, kiedy rejestry prowadzone są w formie relacyjnych baz… Zobacz więcej