111111

Szkolenie z dostosowania do wymogów ochrony danych osobowych wg. RODO

Terminy i miejsca

 • Warszawa, 12 czerwca, 10.00-16.30, Aleje Jerozolimskie 51, sala Kraków
 • Kraków, 19 czerwca, 10.00-16.30, ul. Biskupia 10/2 (Sala Skłodowskiej)
 • Katowice, 21 czerwca, 10.00-16.30, ul. Stawowa 10 (Sala Niebieska)

Koszt szkolenia

 • 900 zł netto za pierwszego uczestnika z Państwa Firmy
 • 500 zł netto za kolejnych uczestników z Państwa Firmy

Płatność przelewem na rachunek bankowy po rejestracji przez formularz poniżej, co namniej 7 dni przed datą szkolenia.

Korzyści dla uczestników

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej,
 • Praktyczna wiedza - prowadzący szkolenie realizuje obecnie liczne projekty audytowe i wdrożeniowe RODO
 • Sesja pytań i odpowiedzi na temat praktyki Państwa Firmy - przed szkoleniem nadsyłają Państwo pytania i wątpliwości, o których rozmawiamy w trakcie szkolenia
 • Następne kroki do wdrożenia wymogów RODO - na podstawie materiału szkoleniowego i sesji odpowiedzi, sugerujemy następne kroki w drodze do dostosowania do RODO
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu dla wszystkich uczestników,
 • Badanie satysfakcji po szkoleniu, aby stwierdzić jak zadowoleni są uczestnicy i czy wymagane są dalsze szczegółowe konsultacje lub inne działania.

Program szkolenia

 • Czym jest RODO?
  a. różnica pomiędzy rozporządzeniem unijnym (RODO) a dyrektywą
  b. pozycja RODO względem polskiego prawa
  c. system prawa ochrony danych osobowych w Polsce
  d. kary wprowadzane przez RODO
 • Dane osobowe
  a. praktyczna definicja danych osobowych
  b. zmiany wynikające z RODO
  c. w jakich przypadkach informacje o przedsiębiorcach podlegają RODO?
  d. przykłady danych osobowych w praktyce przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie danych osobowych
  a. co RODO rozumie pod pojęciem przetwarzania danych osobowych,
  b. przypadki przetwarzania w praktyce gospodarczej,
  c. kiedy można zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe (kiedy zgoda jest a kiedy nie jest potrzebna).
 • Administrator Danych Osobowych i Procesor
  a. wyjaśnienie podstawowych pojęć i przykłady
  b. jak określić którą z tych ról i kiedy pełni firma
  c. jak legalnie uregulować współpracę na linii ADO-Procesor
 • Obowiązki formalne
  a. wymagana przez przepisy dokumentacja i sytuacje kiedy należy ją stosować
  b. uregulowanie stosunków z pracownikami
 • Zabezpieczanie danych
  a. jak chronić dane osobowe,
  b. jakie wymogi stawia RODO względem zabezpieczeń,
  c. co zrobić kiedy dojdzie do naruszenia ochrony danych.
 • Obowiązki względem ludzi - ogólnie
  a. kogo należy informować,
  b. jak sformułować odpowiednią informację na gruncie RODO,
  c. kiedy i o czym nie musimy informować,
  d. jakie prawa, przyznane ludziom, należy realizować.
 • Zasady nowego obowiązku informacyjnego - szczegółowo
  a. zasady ustalania podstawy prawnej,
  b. informacja o prawach uzależniona od podstawy prawnej,
  c. konieczność informowania o czasie przechowywania danych,
  d. sposób dotarcia z informacją,
  e. czas na dotarcie z informacją,
  f. wymogi co do formy obowiązku informacyjnego,
  g. wyjątki w zakresie obowiązku informacyjnego.
 • Organ nadzorczy:
  a. zarys kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  b. obowiązek informowania Prezesa UODO o pozwach cywilnych,
  c. zatwierdzanie praktyk, polityk i kodeksów przez Prezesa UODO,
  d. kompetencje kontrolerów.
 • Rodzaje ryzyka i odpowiedzialności w związku z RODO
  a. zablokowanie możliwości podpisania umowy z klientem,
  b. odpowiedzialność umowna wobec klienta,
  c. zasady nakładania kar administracyjnych,
  d. sytuacje w których urząd zablokuje działalność przedsiębiorstwa,
  e. naruszenia zagrożone karą finansową,
  f. obowiązek publicznego przyznania się do złamania prawa,
  g. sytuacje w których firma może zostać pozwana o odszkodowanie,
  h. odpowiedzialność karna
 • Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących praktyki Państwa Firmy

Prowadzący

Przemysław Caputa - prawnik, audytor i szkoleniowiec Kancelarii Favitor z zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej i postępowania cywilnego. Praktyk i autorytet w dziedzinie dostosowania do RODO doceniony zarówno przez dużych klientów korporacyjnych, jak i mniejsze firmy. Realizuje szereg projektów dostosowawczych i posiada najbardziej aktualną wiedzę na temat zasad wdrożenia RODO.

Więcej informacji o szkoleniu

Michał Faber - email: biuro@favitor.pl, telefon 669 501 401

Zarejestruj się na szkolenie

*
*
*
*
*
Przekazując swoje dane osobowe poprzez powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Kancelaria Favitor" - Michał Faber (Puławska 228, 02-672 Warszawa) w celu realizacji szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z p.zm.). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych, oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.