111111

Kategoria: GIODO

Praktyka i kontrola GIODO

Współczesna, szeroka definicja danych osobowych

autor: Michał Faber, ABI/Audytor ODO, Audytor SZBI wg. ISO 27001 – Kancelaria Favitor sp. z o.o. Od jakiegoś czasu promuję odmienne, niż przyjęte od lat w doktrynie prawa, podejście do definicji danych osobowych – zresztą paradoksalnie zgodne z interpretacją dyrektywy 95/46/WE, praktyką interpretacyjną GIODO w… Zobacz więcej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przestrzega…

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej informuje: Drogi Przedsiębiorco, Od dnia 1 lipca 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do którego został przeniesiony z dotychczasowej ewidencji gminnej również twój wpis.… Zobacz więcej

Polityka prywatności Google do poprawki

Polityka prywatności Google nie spełnia wymagań europejskiej dyrektywy o ochronie danych osobowych i musi zostać poprawiona – informuje GIODO. To wspólna opinia europejskich organów ochrony danych osobowych wydana po przeprowadzeniu specjalnego postępowania. Nowa, wprowadzona przez Google 1 marca 2012 r., polityka prywatności od początku bowiem budziła zastrzeżenia wszystkich… Zobacz więcej

GIODO, a ustawa deregulacyjna

Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zasad planowanej reformy unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępu prac nad nią,… Zobacz więcej

GIODO, a monitoring wideo

GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon. Korzystanie z systemów monitoringu rodzi coraz więcej pytań o prawny zakres ingerencji w prywatność osób fizycznych i o warunki, jakie… Zobacz więcej

Kontrole GIODO klubów piłkarskich dotyczą przetwarzania danych kibiców

Kibice muszą przekazywać klubom piłkarskim tylko te dane osobowe, które służą ich identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Pozostałe dane osobowe kluby mogą zbierać jedynie za zgodą kibiców i to wyrażoną świadomie i dobrowolnie. Tymczasem napływające do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skargi i inne sygnały świadczą o naruszeniach… Zobacz więcej

GIODO: Nieuchronna kara najlepszym sposobem ochrony danych osobowych

Jedna z pracownic urzędu skarbowego wyłudzała kredyty, posługując się danymi podatników. GIODO sugeruje, że stosowanie instrukcji bezpieczeństwa, a przede wszystkim wdrażanie zasad etycznych i świadomość nieuchronności kary to najskuteczniejsze metody ochrony danych osobowych. W ten sposób dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych… Zobacz więcej

GIODO: Google Street View z uchybieniami

Przeprowadzona przez GIODO kontrola działań związanych z uruchomieniem przez firmę Google Inc. usługi Street View w Polsce wykazała uchybienia. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ocenia je jako formalne i raczej drobne. Kontrola GIODO rozpoczęła się w maju i miała na… Zobacz więcej

GIODO: Co to jest prawo do bycia zapomnianym?

Z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o prawie do bycia zapomnianym oraz o innych aspektach związanych z korzystaniem z portali społecznościowych rozmawiali: redaktor Krzysztof Grzesiowski i redaktor Wiesław Molak z PR Jedynki. W trakcie wywiadu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – GIODO stwierdził m.in., iż prawo… Zobacz więcej

GIODO: Wiążące reguły korporacyjne ułatwiają transfer danych

Przedsiębiorstwom o zasięgu międzynarodowym, które wdrożą europejskie normy ochrony danych osobowych, trzeba ułatwić przesyłanie danych wewnątrz korporacji. Wiążące reguły korporacyjne (ang. Binding Corporate Rulet, BCR) przyjmowane przez korporacje i akceptowane przez organy ochrony danych, umożliwiają potraktowanie korporacji jako bezpiecznego obszaru przetwarzania, w którym dane osobowe… Zobacz więcej