111111

GIODO: Co to jest prawo do bycia zapomnianym?

Z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych o prawie do bycia zapomnianym oraz o innych aspektach związanych z korzystaniem z portali społecznościowych rozmawiali: redaktor Krzysztof Grzesiowski i redaktor Wiesław Molak z PR Jedynki. W trakcie wywiadu dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – GIODO stwierdził m.in., iż prawo… Zobacz więcej

GIODO: Wiążące reguły korporacyjne ułatwiają transfer danych

Przedsiębiorstwom o zasięgu międzynarodowym, które wdrożą europejskie normy ochrony danych osobowych, trzeba ułatwić przesyłanie danych wewnątrz korporacji. Wiążące reguły korporacyjne (ang. Binding Corporate Rulet, BCR) przyjmowane przez korporacje i akceptowane przez organy ochrony danych, umożliwiają potraktowanie korporacji jako bezpiecznego obszaru przetwarzania, w którym dane osobowe… Zobacz więcej

GIODO: Jak dzieci i młodzież uczyć ochrony danych osobowych?

Dbałości o ochronę prywatności i danych osobowych warto uczyć i dzieci, i dorosłych. Ważne, by robić to umiejętnie i w sposób ciekawy dla młodego odbiorcy. Wypracowaniu skutecznych i atrakcyjnych metod edukacji w tym zakresie służył program pilotażowy dla szkół gimnazjalnych „Twoje dane – twoja sprawa.… Zobacz więcej

GIODO: możemy nie godzić się na marketing

Przedsiębiorca nie ma prawa uzależniać zawarcia umowy od wyrażenia przez nas zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych. Takie prawo przysługuje nam zarówno wówczas, gdy zawieramy umowę w siedzibie przedsiębiorcy czy listownie, jak i za pośrednictwem Internetu. Gdy przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę przez Internet,… Zobacz więcej

Jakie dane osobowe może zbierać przedsiębiorstwo wodociągowe?

Przedsiębiorstwo wodociągowe może pozyskiwać jedynie te nasze dane osobowe, które są niezbędne do sporządzenia i realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie regulują szczegółowo zasad zawierania umów na dostawę wody i odbiór… Zobacz więcej

GIODO zakończył kontrolę systemu informatycznego GUS

Zdaniem GIODO, przy realizacji spisu powszechnego GUS powinien zastosować wszelkie środki zmniejszające ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) między 13-15 kwietnia oraz 18-22 kwietnia 2011 r. przeprowadził w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) kontrolę dotyczącą zgodności przetwarzania danych osobowych na potrzeby… Zobacz więcej

Dane osobowe, GIODO i Sony Playstation Network

Osoby, które w związku z korzystaniem z gier komputerowych za pośrednictwem sieci, przekazują dostawcom usług swoje dane osobowe, robią to poniekąd na własne ryzyko. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku użytkowników Sony Playstation Network – czytamy w aktualnościach GIODO. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych… Zobacz więcej

Dane osobowe, a system informacji oświatowej

Dla ochrony danych osobowych zawartych w SIO istotne jest m.in. właściwe określenie osób, które są upoważnione, by mieć do nich dostęp – informuje GIODO. Dla prawidłowego działania systemu informacji oświatowej (SIO) niezbędne jest gromadzenie danych osobowych. Jednak powinno mieć ono miejsce tylko do pewnego poziomu. Potem… Zobacz więcej

Potrzebę ochrony prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów

Potrzebę ochrony swojej prywatności zadeklarowało 93 proc. internautów głosujących w sondzie audycji „Za a nawet przeciw” w Radiowej Trójce. Audycja poświęcona była problemowi handlu danymi osobowymi oraz bezprawnego ich wykorzystywania, zwłaszcza w celach marketingowych. Zarówno goście, jak i słuchacze programu podkreślali, że przetwarzanie danych osobowych bez naszej wiedzy i zgody ma… Zobacz więcej

Można uzyskać dane autora obraźliwego wpisu informuje GIODO

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu, co zrobić, gdy w sieci znajdziemy obraźliwe komentarze i do kogo zwrócić się o pomoc – radził GIODO. Czy jesteśmy bezbronni, czy możemy walczyć o swoje prawa – to niektóre z pytań, jakie padły w wywiadzie z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który przeprowadził redaktor… Zobacz więcej