111111

Audyt i dostosowanie do RODO

25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy, znane jako RODO. Dostosowanie do RODO to wyzwanie, ale podchodząc do niego systematycznie i pragmatycznie, możemy wspólnie zapewnić zgodność Państwa firmy czy instytucji z nowymi wymogami. Państwa zespół będzie zadowolony, że wreszcie ktoś rozwiał ich wątpliwości, uporządkował kwestie prawne, organizacyjne, techniczne. Jednocześnie ograniczymy ryzyka prawne i umowne. Wystarczy się z nami skontaktować.

Czekamy na Państwa wiadomość
biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401

Jak przeprowadzić wdrożenie wymogów RODO?

Przeprowadzimy Państwa przez cały proces dostosowania do wymogów RODO od początku, do samego końca. Naszym priorytetem jest niewielka uciążliwość wdrażanych rozwiązań, a jednocześnie pełna zgodność z wymogami.

Zapewnimy m.in.:

 • Audyt ochrony danych osobowych wg. RODO - analiza dokumentów, spotkania, oględziny miejsca pracy
  • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych
   • jakie dane osobowe są przetwarzane?
   • przez kogo?
   • w jakim celu?
   • na jakiej podstawie prawnej?
   • jak są zabezpieczone?
   • komu są powierzane i udostępniane?
   • przez jak długo?
  • Wskazanie obszarów do poprawy na płaszczyźnie
   • prawnej (np. zbyt szeroki zakres danych, niewłaściwie sformułowana zgoda, brak poprawnej klauzuli informacyjnej, brak zawarcia umowy powierzenia itp.)
   • organizacyjnej (np. brak wymaganego rejestru czynności przetwarzania, wątpliwości zespołu dotyczące wykonywanej pracy, brak wymaganych procedur itp.),
   • technicznej (systemy komputerowe, telefony i tablety, systemy monitoringu),
   • bezpieczeństwa fizycznego przetwarzanych danych (dostęp do pomieszczeń, dokumentów, systemów informatycznych).
 • Wdrożenie ochrony danych osobowych wg. RODO - spotkania, szkolenia, wprowadzanie dokumentów, procedur
  • Stworzenie prawnie wymaganej dokumentacji m.in. rejestru przetwarzania, analiz ryzyka i skutków przetwarzania,
  • Opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO,
  • Przygotowanie umów z podwykonawcami zgodnie z wymogami RODO
  • Pełnienie funkcji lub wsparcie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer),
  • Szkolenia dostosowane do Państwa działalności, przeznaczone dla ogółu pracowników ale także wyspecjalizowane dla poszczególnych działów oraz kadry zarządzającej,

Szkolenie otwarte z wdrożenia RODO

 • Warszawa, 12 czerwca, 10.00-16.30
 • Kraków, 19 czerwca, 10.00-16.30
 • Katowice, 21 czerwca, 10.00-16.30

Zobacz program i zgłoś się na szkolenie >>

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

 • Wspieramy naszych klientów już od 15 lat
 • Mamy bogate doświadczenie w wielu branżach - znamy odpowiedzi na Państwa pytania
 • Skupiamy się na Państwa firmie i łatwości prowadzenia Państwa działalności
 • Wspólnie znajdujemy praktyczne rozwiązania złożonych problemów
 • Mamy polisę od Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę 2 milionów złotych

Czekamy na Państwa wiadomość:
biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401