Audyt i dostosowanie RODO

RODO wchodzi w życie 25 maja 2018

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych towarzyszą nam już od ponad 20 lat, teraz jednak przechodzą one ewolucję która wpłynie na wszystkie osoby i firmy znajdujące się w kręgu ich zainteresowań. 25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy, znane jako RODO, które ujednolicą zasady na terenie całej Unii Europejskiej ale także poza nią.

Audyt i dostosowanie RODO

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w dostosowywaniu przedsiębiorstw do wymogów stawianych przez prawo w zakresie szeroko pojętych danych osobowych. W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług dostosowany do Państwa potrzeb i wymogów, świadczymy m.in.:

 • Przeprowadzenie audytu prawno-organizacyjnego celem wykazania uchybień na płaszczyźnie prawnej (np. zbyt szeroki zakres danych, niewłaściwie sformułowana zgoda, brak poprawnej klauzuli informacyjnej, brak zawarcia umowy powierzenia itp.) oraz organizacyjnej (np. brak wymaganych zabezpieczeń informatycznych, zła organizacja przepływu danych itp.).
 • Opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z normą ISO 270001:2013,
 • Stworzenie prawnie wymaganej dokumentacji m.in. rejestru przetwarzania,
 • Outsourcing usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer),
 • Obsługa prawna w zakresie prawa ochrony danych osobowych – sporządzanie analiz, konsultacje prawne, opracowanie i negocjacja umów powierzenia danych osobowych,
 • Szkolenia i warsztaty zindywidualizowane pod kątem Państwa działalności przeznaczone dla ogółu pracowników ale także wyspecjalizowane dla poszczególnych działów oraz kadry zarządzającej,

Co ulegnie zmianie?

 1. Prawa przysługujące osobom zostaną znacznie rozszerzone a na firmy i instytucje nałożone zostaną nowe, bardziej wymagające obowiązki.
 2. Mechanizm egzekwowania zasad ulegnie zmianie zarówno na etapie nakładania kar (kara za naruszenie przepisów będzie nakładana bezpośrednio po wykryciu niezgodności) jak i ich wysokości – wzrosną one do 20 mln EUR lub 4% rocznego światowego obrotu – ponadto urząd będzie mógł wstrzymać działalność firmy w danym obszarze np. zakazując przetwarzania danych klientów (m.in. rozliczania, wysyłki, archiwizowania itp.) co może oznaczać zablokowanie biznesu nawet na kilka lat.
 3. Obszar odziaływania zostanie rozszerzony na cały świat. Firma nie musi prowadzić działalności na terenie UE, wystarczy aby klient przebywał (w trakcie świadczenia usługi lub sprzedaży towaru) na ternie Unii by firma została zobligowana do przestrzegania rozporządzenia.

Dlaczego warto przygotować się do RODO?

Nasze usługi zapewnią Państwu zgodność z przepisami regulującymi ochronę danych osobowe a w szczególności:

 • Podniosą świadomość Państwa i Państwa pracowników w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • Zminimalizują ryzyko dotkliwych kar finansowych nakładanych nawet za nieświadome naruszenie przepisów,
 • Oddalą groźbę wstrzymania działalności,
 • Zabezpieczą przed ewentualnymi pozwami ze strony klientów, kontrahentów oraz pracowników,
 • Podniosą prestiż oraz renomę przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów,

Czekamy na Państwa wiadomość: biuro@favitor.pl lub telefon: 607 984 590